dải phân cách-Video: Qua đường không quan sát gây tai nạn, hành động sau đó của người đàn ông còn gây phẫn nộ hơn