Đài Loan tập trận quân sự-Căng thẳng với Trung Quốc, Đài Loan tập trận bắn đạn thật lớn nhất kể từ 2014