Đài Loan-Đài Loan rung chuyển bởi động đất 6 độ richter