Đài Loan-Ẩu đả tại Lập Pháp Viện Đài Loan, đảng thân đại lục lấy xích khóa cửa