Đại lộ Thăng Long-Cơn náo loạn bên đại lộ Thăng Long: Những kẻ liều mạng ôm 'bom'