ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á NĂM 2021-Học vấn của đoàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người thủ khoa đại học, người có bằng Thạc sĩ