đại gia xăng dầu-Không chỉ đại gia Phát 'dầu' mê lâu đài, một đại gia xăng dầu khác còn xây lâu đài 'khủng khiếp' hơn