đại gia thắng ngô-Thanh Xuân mãi chưa muốn sinh em bé, 'vua cá Koi' Thắng Ngô liền có động thái nhắc khéo