Đại gia Thái Lan-Dân tình bận hóng drama còn gái đẹp đang lo làm 'nàng thơ' cho chồng đại gia chụp ảnh rồi