Đại gia Thái Lan-Vì sao đại gia Thái Lan đột ngột ngưng mua hàng Việt