đại gia sabeco-Tỷ phú Thái đang toan tính gì với Sabeco?

  • Tỷ phú Thái đang toan tính gì với Sabeco?

    Tỷ phú Thái đang toan tính gì với Sabeco?

    Kết quả kinh doanh chững lại cùng quảng cáo, tiếp thị trong nước đang có xu hướng được cắt giảm cho thấy bước đi mới của những ông chủ doanh nghiệp tại Sabeco.