Đại gia nước đá-Móc súng dọa bắn nữ nhân công, chủ hãng nước đá lĩnh án