Đại gia Lê Thanh Thản-Đại gia Lê Thanh Thản: Lúc thuận lợi thì cần họ, lúc khó khăn sao lại đẩy họ đi?

  • Đại gia Lê Thanh Thản: Lúc thuận lợi thì cần họ, lúc khó khăn sao lại đẩy họ đi?

    Đại gia Lê Thanh Thản: Lúc thuận lợi thì cần họ, lúc khó khăn sao lại đẩy họ đi?

    "Không ai phải nghỉ. Cả nước chống dịch, mình cũng chống dịch. Lúc thuận lợi thì kêu gọi quân dưới làm hết lòng hết dạ, lúc gặp khó khăn lại đẩy họ đi là cớ làm sao?.

  • Quy hoạch bị 'băm nát': Có bảo kê, lợi ích nhóm không?

    Quy hoạch bị 'băm nát': Có bảo kê, lợi ích nhóm không?

    “Có dư luận rằng, trong việc điều chỉnh quy hoạch có vấn đề lợi ích, thỏa thuận chia chác. Người nào điều chỉnh quy hoạch, người đó nắm lợi ích trong tay. Vấn đề dư luận đặt ra hoàn toàn có cơ sở, bởi muốn điều chỉnh, người ta phải chạy, phải mất chi phí bôi trơn. Nhưng, đây là tình trạng đi đêm, nên rất khó để bắt tận tay, day tận trán”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện chia sẻ với PV quanh thực trạng quy hoạch biến tướng tại một số thành phố lớn.