đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam-Ảo Phúc XO: Tay phụ xe nghèo nổi phềnh thành 'đại gia vàng'