dại dột mua hàng giảm giá-'Tôi không còn dại dột mua hàng giảm giá dịp Black Friday'