Đại đội 29/Sư đoàn BB315-Chiến sĩ Sư đoàn BB315 mắc Covid-19, Quảng Nam xác định 46 F1