đại dịch toàn cầu-Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia tự cách ly