Đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ-Cảnh hỗn loạn trong 'cơn bão' Covid-19 ở Ấn Độ: Đoàn người lũ lượt tháo chạy để khỏi phải xét nghiệm khiến cơ quan chức năng cũng bất lực