đại dịch covid-19-Biểu cảm bất thường của ông Kim Jong-un: Khóc khi phát biểu