Đại dịch-Mỹ ghi nhận kỷ lục 52.000 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ