Đại biểu Quốc hội-2 nông dân sinh năm 1997 ở Điện Biên ứng cử ĐBQH khóa XV là ai?