Đại biểu Quốc hội-Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi với ông Lê Viết Chữ