đặc sản quảng ninh-Loại 'bim bim' đặc sản tại Quảng Ninh có giá lên tới vài triệu đồng