đặc sản-Đặc sản cay nồng 'đắt như tôm tươi’, bán hết veo chục ký mỗi ngày