đặc biệt-Hiếm thấy: Clip sinh mổ khiến các bác sĩ trong nghề lẫn người xem 'nín thở' vì đếm mãi không hết số thai nhi