đà nẵng-Sở Công thương Đà Nẵng nói về việc 100% người dân không hài lòng