da dầu-Tranh thủ ở nhà tránh dịch, bạn nên dưỡng da căng đét để hết dịch là bung lụa luôn