Cựu Thủ tướng Malaysia-Cựu thủ tướng Malaysia chi gần 19 tỷ đồng/ngày mua trang sức