cứu sống ngư dân-Video: Cứu sống ngư dân đi bán cá bị đuối nước trôi trên biển