Cứu người-Nín thở khoảnh khắc người dân dùng dây thừng cứu sống cô gái sắp bị nước lũ cuốn trôi xuống cống