Cứu người-Clip: Người dân và lính cứu hỏa nâng xe tải cứu ông lão bị tai nạn nằm dưới gầm