cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh-Nhóm lợi ích của cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh đã câu kết, ăn chặn tiền trên lưng bệnh nhân thế nào?