cướp tiền-Giả vờ xây nhà, khống chế thầu xây dựng cướp 100 triệu đồng