cướp tiệm vàng-Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh từng vào trường giáo dưỡng