Cướp giật tài sản-Cô gái có con từ lúc 15 tuổi liên tục ở tù