Cướp giật tài sản-Nghệ An: Bắt 2 đối tượng chuyên dùng xe máy cướp giật dây chuyền của phụ nữ