Cướp giật-Cướp giật điện thoại, gây ra tai nạn giao thông và bị tóm gọn