cướp dây chuyền-Video: Cướp xông vào tận cửa hàng cướp dây chuyền của chủ tiệm tạp hóa