cướp dây chuyền-Tên cướp vứt lại dây chuyền 21 triệu đồng để thoát thân