cướp của giết người-Cướp xe ôm, giết người giấu xác để thoả mãn cơn nghiện