cướp có vũ khí-Cha giải cứu con trai khỏi 4 kẻ có súng ở TP HCM