Cưỡng hôn-Lâm Vỹ Dạ từng hôn môi Hari Won, Trương Thế Vinh ở game show