Cuộc đời-Cậu bé 5 tuổi thắc mắc 1 bài toán nhỏ nhưng khiến người lớn 'chột dạ' về cuộc đời: Thấy người khác chạy nhanh không có nghĩa bạn bị bỏ lại đằng sau