Cuộc chiến thượng lưu phần 3-Cuộc chiến thượng lưu: Netizen muốn xỉu với số lượng nhân vật bị chết trong phim, nếu có phần 4 nên chuyển sang phim tâm linh