cung nữ-Tại sao các cung nữ không sống sót sau khi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành?