Cúm H1N1-Liên tiếp những vụ tử vong do mắc cúm A/H1N1: Chuyên gia cảnh báo không được chủ quan