Cúc Tịnh Y-1001 chiêu trò câu fame Cbiz: Cúc Tịnh Y mặc đồ 'pha ke', Dương Tử - Triệu Lộ Tư thủ đoạn nhưng vẫn kém trùm cuối