Cục hàng không Việt Nam-Xé áo phao, không nộp phạt, nữ hành khách ở Hà Nội bị cấm bay 1 năm