Cục hải quan-Hải quan Hà Nội đấu giá 54 chiếc đồng hồ đã qua sử dụng