Cục Đăng kiểm-Từ 1/6/2022, sẽ kiểm tra định kỳ dán nhãn năng lượng xe máy