Cuba-Đại hội đồng LHQ khóa 77: Việt Nam phản đối tiếp tục cấm vận Cuba