Cửa khẩu Lạng Sơn-Cửa khẩu quá tải, Lạng Sơn dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi