cửa khẩu-Mở hàng loạt cửa khẩu, cấp thị thực cho công dân 80 nước từ 1/7