cửa hàng điện thoại-Video: Nam thanh niên vờ hỏi mua laptop rồi tranh thủ trộm iPhone X của nhân viên bán hàng