cử tạ trung quốc-'Người khổng lồ' Trung Quốc phá 3 kỷ lục Olympic, khiến tất cả hoảng hồn vì cách giành HCV