Cú lừa ngoạn mục-Bóc hộp bánh trứng, cô gái 'tá hỏa' khi ảnh và sản phẩm bên trong như một... cú lừa!